torsdag, april 09, 2009

Ordningsföreskrifter för användande av vattenklosett

Var ska jag börja...? Jag har ju tre arbetsplatser och vid varje sådan finns också ett församlingshem. Det är i församlingshemmet jag kan förvara min matlåda, värma upp maten och inmundiga den. Där finns också toalett.

Igår var jag på ett, för mig, nytt ställe. Församlingshemmet har tidigare varit byskola. En trevlig byggnad på det hela taget.

Vid någon tidpunkt under dagen behöver man ju uppsöka hemlighuset. Det finns faktiskt en länga gamla dass nedanför kyrkomuren, men det är nog mest möss som frekventerar dem i dessa tider. Jag vill helst ha något bekvämare och varmare. Sålunda gick jag in i detta lilla rum i församlingshemmet. Nu är jag inte den typen som sitter och läser tidningen på toaletten, men där erbjöds ändå en form av läsning som min nyfikenhet påbjöd att ta till mig.















På hållaren för toalettpapper finns ORDNINGSREGLER! Ja, det är sant. Det står så med stora bokstäver och utropstecken! Texten i sin helhet lyder så här:

ORDNINGSREGLER!

  1. Använd endast s. k. toilettpapper.
  2. SANITETSBINDOR, av vilket slag det vara må, få ej nedspolas i klosetten samt ej heller cellstoff eller dylikt.
  3. Om efter skedd spolning vattnet fortfar att rinna eller annat fel skulle uppstå, göres genast därom anmälan till husvärden.
Jag älskar den gammaldags ordalydelsen. Hur många kan idag skriva på ett sånt sätt? Det skulle vara så roligt att få veta vem som beslutat om inköp av denna toarullehållare. Vem som tillverkat den. Och vem som monterat den. För att inte tala om NÄR detta begav sig.

Och slutligen, hur många har suttit där och läst ordningsreglerna, och vad har rört sig i deras huvuden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar