söndag, april 05, 2009

Oskrivna regler

Snart är det dags. Första dagen på en ny arbetsplats, med nya arbetskamrater, nya villkor och nya rutiner. Det är mycket som jag är nyfiken på och det mesta som rör en ny arbetsplats är intressant. Hur kommer det att bli?

Något som kan vara avgörande för trivseln på en arbetsplats är de oskrivna reglerna. De kan vara svåra att få grepp om. Man behöver en metod för att dechiffrera dem. Sinne och minne tycker jag är användbart. Synen och hörseln. Vad kan jag se de andra göra? Vad hör jag dem säga? Sen får man lägga ihop det för att undersöka om de är samstämmiga eller inte, och därifrån bilda sig en uppfattning. Kanske man får ett underlag utifrån vilket man kan ställa frågor till chef och arbetskamrater.

Till detta krävs också ett öppet sinnelag, så öppen man nu kan vara med tanke på att man har sitt eget bagage av kunskap och erfarenhet, fördomar och förutfattade meningar. Olika sätt att tolka ett skeende kan leda till skilda resultat och erfarenheter. Inte går det att tala om rätt eller fel i det läget. I stället kanske tänka: vilket sätt att tolka och reagera är mest funktionellt? Vilket gynnar alla inblandade mest? Jag tror att vi skulle ha mer harmoniska arbetsplatser om fler ställde sig den frågan.

När jag tänker tillbaka på tidigare arbetsplatser, och de oskrivna regler och förutsättningar som gällde där, får jag ihop följande:
  • En del människor säger saker som är politiskt korrekta i sammanhanget, men sen lever de inte alls upp till det i praktiken.
  • Många vågar inte säga vad de tycker och tänker, trots att det skulle gynna alla inblandade om de faktiskt gjorde det.
  • Ibland tillsätts en chef på felaktiga grunder och meriter, och de ansvariga gör ingenting för att rätta till misstaget.
  • Ibland har medarbetare inte de kunskaper de behöver för att kunna sköta sitt jobb på ett bra sätt.
  • Vissa personer behöver aldrig diska eller göra i ordning kaffet.
  • Vissa personer gynnas mer, eller oftare, än andra, t ex när det gäller att få nya arbetsredskap som ny dator eller telefon.
  • Vissa personer klagar över något på arbetsplatsen, men gör ingenting för att förändra det till det bättre även om det är möjligt.
  • Arbetsledningen ljuger för eller undanhåller viktig information från personalen.
En sån här lista kan bli hur lång som helst, om man sammanställer sina egna erfarenheter med andras. Det vore intressant att få reaktioner på detta inlägg. Du som läser detta, vad har du för erfarenhet av oskrivna regler på en arbetsplats?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar