torsdag, februari 23, 2012

Grävning för va

Tänkte bara visa hur det såg ut precis utanför kyrkan när man grävt fram den gamla avloppsanläggningen. Det fanns inte bara en brunn visade sig - det fanns två.
Från början var det tänkt att man skulle dra de nya ledningarna för vatten och avlopp i den gamla avloppsledningen. Det gör man genom att blåsa in snöre med hjälp av en kompressor genom den gamla ledningen, och hoppas att snöret dyker upp i andra änden av ledningen. Sen fäster man snöret i det nya röret och drar det genom den gamla ledningen.


Tyvärr fungerade inte planen. Snöret kom aldrig fram trots envisa försök.  Det ledde till att man var tvungen att gräva fram hela avloppsledningen längs kyrkan.


Konsekvenserna blev följande:
1. Det blev nödvändigt att tillkalla arkeolog.
2. Arbetet försenades i väntan på arkeologen.
3. Särskild utrustning för tryckning av rör under kyrkogårdsmuren fick hyras in.
4.  Man fick lägga ner nya rör att dra va-ledningarna i.
5. Fler arbetare kallades in för de olika arbetsmomenten.
6. Frustration över att ingenting gick smidigt.
7. Kylan gjorde arbetet krångligare.
8. Allting tog mycket längre tid.
9. Gissa hur mycket det kommer att kosta i slutänden?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar