torsdag, mars 22, 2012

En "vanlig" arbetsdag

Det finns mer eller mindre vanliga arbetsdagar. Dock innebär det inte att de har samma innehåll. En vanlig arbetsdag på mitt jobb är en dag som kan vara fylld av väldigt olika arbetsuppgifter. Förr, när jag arbetade som lärare inom den kommunala vuxenutbildningen, var själva arbetsuppgifterna mycket mer förutsägbara. Då var det relationerna till alla människor man mötte, som utgjorde en sorts spänningsfält. Om det till exempel hade hänt något särskilt, som att en konflikt seglat upp i en grupp, eller någon råkat ut för något allvarligt som akut sjukdom eller ett brott, då kände man av det direkt man klev in i klassrummet. Utan att någon hade sagt något.

I kyrkvaktmästarjobbet är det i stället arbetsuppgifterna som varierar stort. Visst möter vi många människor i arbetet, men det är ganska sällsynt att relationerna till dem fördjupas på samma sätt som i lärarjobbet. En av mina arbetsdagar för ett par veckor sen hade följande innehåll:

 • Började med ett pass styrketräning på gymmet kl 5.30.
 • Åkte till jobbet, kokade frukostgröt, duschade och klädde om.
 • Satte upp anslag vid två av ingångarna till kyrkogården rörande gravplatser som saknar gravrättsinnehavare.
 • Satte gröna skyltar vid några gravplatser där gravrättsinnehavare eller anhöriga ombedes kontakta pastorsexpeditionen.
 • Bar in några lådor stearinljus i kyrkan.
 • Mätte skrudskåpet som står i brudkammaren och planerade för hur vi ska göra för att flytta det. Det måste plockas isär, eftersom det är platsbyggt och inte går att bära ut genom dörröppningen.
 • Gick en kontrollrunda på kyrkogården för att få överblick över kommande arbeten. Såg att en gravsten hade vält p g a rörelser i marken, och flera andra lutar betänkligt.
 • Mätte den välta gravstenen, samt dem som lutade mycket, och räknade ut om socklarna håller rekommenderad säkerhetsstandard. Det gjorde de inte, och de behöver därför åtgärdas med någon typ av säkrare förankring.
 • Kollade upp gravplatsnummer och gravrättsinnehavare för nämnda gravstenar för att kunna kontakta gravrättsinnehavarna om detta.
 • Körde bort vissnade begravningsblommor från en gravplats.
 • Räfsade och plockade upp nerfallna grenar.
 • Åkte till Kyrkans Hus (pastorsexpedition mm) och hade ett samtal med arbetsledaren och en kollega om kommande större utomhusarbeten.
 • Vidareförmedlade kontaktuppgifter om en bra anläggningsentreprenör för vissa tilltänkta arbeten.
 • Samtalade med diakonen om det fortsatta arbetet med pilgrimsgruppen.
 • Gick igenom ett arbetsmiljödokument med en kollega, gjorde vissa ändringar i dokumentet och mailade iväg det till berörda parter.
 • Fick telefonsamtal från Frivården och förhörde mig i detalj om ärendet. Vissa pastorat låter personer som straffats med samhällstjänst att arbeta av sitt straff med enklare arbete på kyrkogårdar. Detta fall var inte aktuellt p g a att utomhussäsongen inte riktigt kommit igång ännu, så det fanns inte tillräckligt med rätt typ av arbetsuppgifter att erbjuda.
 • Packade de sista volymerna ur kyrkoarkiven i Kyrkans Hus. Det är ett 40-tal fulla flyttkartonger som ska köras till Landsarkivet i Vadstena.
 • Bad arbetsledaren om instruktioner rörande omstrukturering av arkivet.
 • Planerade morgondagens arbete tillsammans med en kollega.
 • Fick information om en del fondmedel som finns till förfogande, och gav förslag på nödvändiga arbeten som kan göras med hjälp av dessa medel.

Denna arbetsdag blev längre än vanligt. På kvällen när jag körde hemåt fick jag telefonsamtal från kollegan angående en nödvändig ändring av morgondagens planer (force majeure-läge).

Jag tror att det ibland är bra att punkta ner vad man gör på sitt arbete för att få överblick. Särskilt bra är det nog att göra det om man känner sig slutkörd och trött. Då är det lättare att se om det har med arbetssituationen eller något annat att göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar