måndag, augusti 17, 2009

Arbetet inne i kyrkan

Som kyrkvaktmästare arbetar man oftast utomhus, men de flesta har också s k inre tjänst. Det innebär att man arbetar under gudstjänster, varav de flesta infaller på helger. Man får också hålla ordning i kyrkan, städa, och se till att allt är på plats inför kommande förrättningar.

Vanliga arbetsuppgifter är att:
  • fixa blommor till altaret
  • sätta på, alternativt höja, värmen i kyrkan inför gudstjänsten
  • se till att antalet altarljus är det rätta för helgen
  • se till att antependiet (ett slags "förhänge" som hänger ner från altaret) har den rätta liturgiska färgen
  • se till att de kyrkliga textilierna är rena, t ex dopservetter, kalkdukar och albor
  • hålla koll på förrådet av olika slags ljus, samt dopbevis, fadderbrev och vigselbevis
Vaktmästaren är den första som kommer till kyrkan inför en gudstjänst. Man låser upp, stänger av eventuella larm, och inför högmässan ringer man i klockorna både hel- och halvtimme innan gudstjänstens början. Inför en begravning hissas flaggan, först i topp och sen ner på halv stång.

Före gudstjänsten arrangeras blommorna på altaret och man plockar fram allt som behövs. Vid högmässa ska t ex allt nattvardssilver tas fram, liksom vin och oblater. I vissa kyrkor sköts detta av kyrkvärdar, i andra får vaktmästaren göra det. Man testar att ljudanläggningen och alla mikrofonerna fungerar, och ser till att alla saker finns på sin rätta plats. Och så hänger man upp psalmnumren på psalmtavlorna. Strax före gudstjänsten ska ljusen tändas. Ibland står vaktmästaren vid ingången och delar ut psalmböcker till kyrkobesökarna, om det inte finns kyrkvärdar som gör detta. På bilden nedan är allting fixat inför en gudstjänst. I denna kyrka används inte antependier, kanske för att framsidan av altaret är dekormålat?
Under gudstjänsten fungerar vaktmästaren som ljudtekniker och fixare. Man ringer i kyrkklockorna (=trycker på startknappen) vid gudstjänstens början. Sen ska kyrkobesökarna räknas in och statistiken föras in i en dagbok som finns i varje kyrka. I en del församlingar skrivs statistiken in i en digital kalender också. Efter gudstjänsten plockar man i ordning allting, stänger av ljudanlänggningen, släcker och låser. Nedan en bild på utsikten från vaktmästarens plats vid mixerbordet.
Jag tycker om den inre tjänsten. Det skulle kännas fattigt att bara arbeta utanför kyrkan hela dagarna. Vid gudstjänsten får man tillfälle att träffa människor i arbetet. Som vaktmästare på tre små kyrkogårdar träffar jag inte särskilt många människor under en arbetsdag. Det finns dagar då jag inte träffar någon alls.

En av nackdelarna med den inre tjänsten är att man arbetar under helger. Det blir mindre tid för familj och vänner, men det är ju ett dilemma man delar med många andra yrkeskategorier. En annan nackdel är dagar då det hålls en gudstjänst på förmiddagen och en annan på kvällen. Jag har så långt att resa till jobbet att det inte känns lönt att åka hem emellan. Och man har ju bara betalt för den tiden man är i tjänst. Men kan man bortse från detta, så är vaktmästaryrket ett toppenjobb!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar