lördag, september 04, 2010

Kattlort

Jag har varit inne på ämnet en gång förut, det här med "kattkluttar". Grusgången runt kyrkan som bekvämlighetsinrättning för grannskapets katter. Nu tror jag att det har flyttat in en ny katt i trakten. Det har nämligen dykt upp "kluttar" på nya och annorlunda ställen än tidigare.

Vi vaktmästare har något som kallas löneformulär, där alla våra arbetsuppgifter är beskrivna, och där det är uträknat hur många timmar per år man beräknas ägna sig åt respektive uppgift. Snart måste det göras ett tillägg i mitt formulär - mocka kattskit. Den typen av arbetsuppgift är något som måste göras omgående vid upptäckt. Tänk om någon skulle hinna trampa i det innan jag upptäckt och tagit bort det! Usch!!!

Mina tänkta åtgärder ligger fortfarande på planeringsstadiet, men så småningom är det tänkt att det ska bli en offentlig kattinrättning på ett mera säkert ställe. OBS! Katten på bilden har ingenting med problemet på kyrkogården att göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar