söndag, mars 09, 2014

Om lindar och märkliga sammanträffanden

Den 4 mars gick jag en runda på kyrkogården och dokumenterade en del arbeten som behöver utföras. Bland annat fotograferade jag alla träd längs med södra kyrkogårdsmuren. De är verkligen i behov av lite omvårdnad. Det törs jag säga, även om jag inte kan särskilt mycket om träd.

Två dagar senare ringer telefonen. Samtalet var från en person som på uppdrag av NCC håller koll på träd som hänger ut över allmänna vägar. Vilket märkligt sammanträffande! Vi sågs och talades vid i fredags och kontentan av det samtalet blev att Viby kyrkogårds lindar hänger ut för mycket över vägen...


Personen i fråga var mycket trevlig och tillmötesgående och jag fick all den information jag behövde. Nu behövs en skylift för att komma åt grenarna. För att få använda skylift krävs en viss utbildning. Det kan behövas motorsåg för att kunna såga av grövre grenar, och då krävs det utbildning för det. Plus en viss typ av säkerhetsutrustning inklusive särskild skyddsklädsel. Nu har ju jag varken det ena eller det andra, men jag ska ta den lilla sågen med långt skaft och börja såga de grenar jag kan komma åt från marken så får vi se hur det blir.


Samtliga träd på kyrkogårdarna i Vifolka finns katalogiserade och bedömda i en nedtecknad trädvårdsplan. Där står exakt i vilket skick trädet var när planen upprättades. Där står också vad som bör göras med varje enskilt träd, och när det bör göras. Där står till och med vilken kompetens som krävs för att få utföra arbetet. (Jag har inte den kompetensen...)


Ett av de vanligaste klagomålen på Viby kyrkogård rör träden. Framför allt det faktum att det faller ner så många grenar från dem. En del klagar över att det ser skräpigt ut, andra över att det är farligt att gå under träden. Några personer har klagat över att träden helt enkelt är för stora...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar