söndag, januari 12, 2014

Lär dig sopsortera och ta ditt ansvar!

Nu känner jag att det är dags för lite folkbildande upplysning - för dem som behöver det naturligtvis. Du som redan tar ansvar för de sopor du själv producerar, behöver inte ta åt dig av följande text.

Strax efter julen tog jag hand om soporna från kyrkogården. Döm om min förvåning när jag insåg att NÅGON hade slängt HUSHÅLLSSOPOR samt ELEKTRONIK i soptunnan på kyrkogården!!! Efter nyår hände det igen! NÅGON hade slängt HUSHÅLLSSOPOR direkt i containern (medan jag hade rast).

Jag gissar... personen ifråga hade glömt att kolla hur sophämtningen var förlagd under helgerna... och därmed missat sopbilen. Denna anonyma person bor i närheten av Viby kyrka och tyckte att det var en bra idé att slänga soporna vid kyrkan.

Vaktmästar'n som arbetar där tycker att det var en MYCKET DÅLIG idé, därför att soporna i containern, som det inte finns något lock på, sprids ut mycket snabbt över omgivningen av kråkor, kajor och skator. En sanitär olägenhet. SNUSK!

Denna manick låg i soporna... och vaktmästar'n åkte till Hulje återvinningsstation i Mjölby och lämnade in den där. Tycker du att privat sophantering ska bekostas av begravningsavgiften, råder jag dig att tala med politikerna i stället för att agera på det här sättet.


Med en önskan om ett Gott Nytt Sopsorteringsår 2014 då ännu mer av våra sopor sorteras och därmed kan återvinnas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar